Objectius

La representació, defensa i promoció col·lectiva dels interessos de llurs afiliats. Vetllant, per tant, pels drets i accions de tota mena que afectin a la totalitat o part de les empreses integrants de l’entitat.

El foment de la solidaritat entre els emprenedors, promocionant i creant serveis comuns de caire assistencial.
La programació de quantes accions s’escaiguin per aconseguir millores socials i econòmiques de llurs afiliats.

Una constant acció formativa i de promoció cultural.

Posar a l’abast dels associats el màxim de serveis i avantatges al millor preu. Desenvolupant iniciatives i projectes per dinamitzin i actualitzin el sector.

PRINCIPIS

Vetllar pels drets i accions de tota mena que afectin a la totalitat o part dels associats. Encuentra cursos de inglés.

VALORS

El foment de la solidaritat entre els emprenedors, promocionant i creant serveis comuns de caire assistencial.