Organs

Assemblea General: L’assemblea general la componen tots els associats.

President

Francesc Zucchitello Coris

Secretari

Jaume Veciana

Tresorer

Narcís March

Enric Aragones

José Arbona

Manel Capdevila

Vicepresidents

Juan Ramón Gutiérrez

Alvaro Hualde

Gabriel Nadal

Carles Roca

Jesús Sierra

Enric Solà